zaterdag, april 18, 2015

Black & White - 240

 For this week's black & white item I grabbed a mini label, a Donna Downey stencil, some black pens and started doodling.

 Deze week een mini label voor mijn zwart-wit reeks.  Met een stencil van Donna Downey en enkele zwarte stiftjes zomaar wat gekrabbeld.

Finished off with a stamp from Darkroom Door's Simple Sayings set.
In de grootste cirkel een tekst uit Darkroom Door's Simple Sayings set gestempeld.

I used:
Mini label
Stencil: Conna Downey #922122
Darkroom Door Rubber Stamps:  Simple Sayings
Archival Inkpad Jet Black
Sakura Pigma Micron pens

vrijdag, april 17, 2015

Do More Of What Makes You Happy

 A spread in my art journal, made with  Darkroom Door stamps.
Weer een spread in mijn art journal gemaakt met stempels van Darkroom Door.

 I stamped the Carved Pods with gesso, left it to dry and painted the page with Distress Paints.
De Carved Pods met gesso afgedrukt, laten drogen, en daarna met Distress Paints geverfd.

 I stamped the quote (a new one by Darkroom Door) and the texture stamp with Archival ink.
De quote (een nieuwe stempel van Darkroom Door) en de texture stempel met Archival inkt afgedrukt.

I added white dots using a Posca pen, and made shadows using a pencil and paper stump.
Witte puntjes gezet met een Posca pen, en een potlood met doezelaar gebruikt om hier en daar schaduw aan te brengen.

I used:
Darkroom Door stamps:  Carved Pods set,  Scratches Texture Stamp, Happy Quote Stamp
Archival Inkpad:  Watering Can
Distress Paints
Gesso
Pencil, paper stump, Posca Pen

donderdag, april 16, 2015

Darkroom Door - Carved Pods

 I had a little play with the Carved Pods stamps I designed for Darkroom Door.
Beetje gespeeld met de Carved Pods stempels die ik voor Darkroom Door mocht ontwerpen.

I used these paints to stamp the pods.
Met deze verfjes gestempeld.

Darkroom Door Rubber Stamps:
Carved Pods
I used:
Darkroom Door Rubber Stamps:  Carved Pods
Distress Paint:  Broken China, Rusty Hinge, Peeled Paint

woensdag, april 15, 2015

Inspiration Wednesday 2015 - #7

Today Anneke and I are posting our version of Donna Downey's Inspiration Wednesday 2015 #7.  This spread was very simple, compared with the previous one.
Vandaag posten Anneke en ik onze versie van Donna Downey's Inspiration Wednesday 2015 #7.  Deze spread was heel eenvoudig, vergeleken met de vorige.

I used an old sheet of scrapbookpaper from my stash on the left page.  I think it is by Chatterbox.  On the right page I used packaging paper, modeling paste and a stencil.  The technique with acrylic paint, glaze and baby wipes was used again.  Love this technique.
Op de linker bladzijde gebruikte ik een oud vel scrapbookpapier uit mijn voorraad.  Ik denk dat het van Chatterbox is.  Op de rechter pagina werd gewerkt met bruin inpakpapier, een stencil en modeling paste.  De techniek met glaze, acrylverf en babydoekjes weer toegepast.  Heel leuk om te doen.

Tape hides the seam.
De naad ondergestopt met tape.


I used:
Chatterbox paper
Packaging paper
TCW stencil
Gesso Talens Amsterdam
Gel Medium Talens Amsterdam
Liquitex light modeling paste
Golden Fluid acrylic paint
Winsor & Newton acrylic matt medium
Tape

dinsdag, april 14, 2015

Darkroom Door ATC Swap - Quote Stamps

The theme for Darkroom Door's ATC Swap in April in "Quote Stamps".
Het thema voor de ATC Swap van Darkroom Door in april is "Quote Stamps".

To do the backgrounds I used Distress Paint.
Met Distress Paint gestart om de achtergrond te maken.

Then I stamped  these Texture stamps with Archival ink.
Daarna Texture stempels afgedrukt met Archival inkt.

I decided to use the Adventure Quote Stamp.  I stamped with Archival Ink onto the ATC and the vellum.
Ik gebruikte de Adventure Quote stempel met Archival inkt op de ATC en het vellum.

Photobooth images were cut out and glued onto the ATCs.
Photobooth plaatjes uitgeknipt in op de ATCs geplakt.

At the backside I used a stamp from the Journal set on an ATC size piece of white cardstock.
Voor de achterkantjes gebruikte ik een stempel uit de Journal set op wit cardstock.

Assembly line :)
Dan kon het bandwerk beginnen :)

I used:
Darkroom Door Stamps:  Adventure Quote, Damask Texture, Harlequin Texture, Journal Set
Darkroom Door Photobooth:  Friends and Lovers
Distress Paint:  Cracked Pistachio, Salty Ocean
Archival Inkpads: Potting Soil, French Ultramarine

maandag, april 13, 2015

Tag - Using my stash

 A quick tag I finished off today.
Vanmorgen dit label af gemaakt.

 I found this stamped flower in my stash.  I think it was stamped with gesso and then colored with pencils.
Deze gestempelde bloem vond ik in mijn voorraad.  Ik denk dat die met gesso gestempeld werd en met potloden er overheen gekleurd.

Today I added white specks, tape, twine, doodled with pens in black and white.  
Vandaag maakte ik er witte spatjes bij, tape, touw en krabbelde met een witte en zwarte pen.

I used:
Stamps:  Penny Black , Elke Verschooten
Gesso
Colored Pencils
Dylusiones Ink Spray
Archival Ink Jet Black
Posca Pen
Pigma Micron Pen

zondag, april 12, 2015

Sunday Scraps - 312

The theme of  day 19 in Marieke Blokland's "31 Days of Lettering" was "Cut!".  I used a leftover piece of heavy weight kraft cardstock to cut out a handwritten word.
Dag 19 van Marieke Blokland's e-cursus "31 Days of Lettering"  was Cut!".  Ik gebruikte een restje dik kraft cardstock om een handgeschreven woord uit te snijden.

I wrote the word "happy" and taped it onto the cardstock.

Het woord "happy" geschreven en met tape op het kaartkarton vastgezet.

Cutting heavy weight cardstock is not easy.  This was a good test for my hand after the carpale tunnel surgery I had a few months ago :)

Niet makkelijk om dik kaartkarton te snijden.  Een goede test voor mijn hand, na de carpale tunnel ingreep van een paar maanden geleden.  De fysiotherapie heeft geholpen :)

Finished!
Klaar!

I used my hand carved alphabet stamps to stamp "be" added a blue shadow with a Distress Marker, and blue tape before I glued the cut out word onto my card.

Mijn handgekerfde alfabetstempels gebruikt om het woord "be" te stempelen.  Schaduw gemaakt met een blauwe Distress Marker.  Eer ik het uitgesneden woord op de kaart bevestigde, plakte ik nog tape onderaan.

Scraps!

Have a great Sunday!
Fijne zondag!